Av- och påmastning

ATT GÖRA INFÖR OCH UNDER AVMASTNING

Tar totalt 5-6 timmar Vid lyftet av masten behövs minst 4 personer för att det ska gå smidigt

 • Ta ner förseglet.
 • Lyft av bomen med seglet kvar i lazybagen, använd mastkranen. För detta krävs att travarna och vagnarna tas ur masten. Lång, smal skruvmejsel behövs för att ta bort mastbeslaget.
 • Lossa på kicken.
 • Fäst mastkranens rep med en slinga strax ovanför mastens mittpunkt (viktmässigt) och dra ner och fäst repet (ev förlänga repet) runt en vinsch. För detta behövs att någon åker upp i båtmaststolen. Spänn upp mastkranens rep lite grann.
 • Lossa på alla kablar som går i masten. Lossa på undervanten, sidovanten, förstaget och till sist akterstaget. Håll koll på att masten inte böjs för mycket åt något håll.
 • Lossa på bulten som fäster masten i däcket.
 • Lyft över masten till land.
 • Ta loss vindex, topplanterna, antenn m m

UNDERHÅLL AV MASTEN DÅ DEN LIGGER PÅ LAND

 • Ser över alla instrument i masttoppen, smörj infästningarna
 • Tvätta masten med bilschampo och svamp
 • Smörj in masten med paraffinolja, torka av överflödet
 • Se över tejpningarna ytterst på spridarna, byt vid behov

PÅMASTNING

Vid lyftet av masten behövs minst 4 personer för att det ska gå smidigt.