Efter sjösättning

ATT GÖRA EFTER SJÖSÄTTNING

  • Kolla motorn att allt fungerar som det ska. Ev underhåll om det inte gjordes på hösten, se lista under ”Underhåll”.
  • Kläm på ”Black-jacken” för att smörja genomföringen av axeln. Tryck med baksidan på en båtshake så att vatten börjar sippra fram.
  • Motionera ventilerna
  • Sätt riggen genom att använda tumstocksmetoden och sträck minst 3 mm. Bakre sidovanten spänns så mycket som man orkar med handkraft och sedan 2 tag m h a med skiftnyckeln. De förliga och bakre vanten är till för att forma mastens lutning. Kolla lutningen bakåt genom att hänga en vikt i storfallet så då ska hänga ca 20 cm från masten då det inte blåser.
  • Storseglet Skruva bort beslaget för att kunna fästa vagnarna. Kolla alla vagnar och hakar samt att lattorna sitter som de ska.
  • Genuan Ska föras in i rännan på styrbords sida. När hela genuan är ute ska det finnas fyra varv på rullen.