Före sjösättning

ATT GÖRA INFÖR SJÖSÄTTNING:

  • Bottenmålning: Kolla först om det inte finns skador på skrovet som behöver lagas. Om inte och om det inte behöver slipas ner så räcker det med att torka av skrovet samt ta bort ev musselbeväxtningar innan målning. Det som behövs till målningen är: oömma kläder, handskar, skyddsglasögon, soppåsar, maskeringstejp (gärna lite bredare variant), rollrar, tråg med insats, burk för finmåleriet samt gängsmörj och stora skiftnycklar. Måla ej på lodet, loggsnurran, offeranoder och var försiktig vid kylvattenintaget så det inte målas igen. 2017 användes Internationals färg, vilken var lätt att måla med och det gick åt ca 1/2 burk för en målning. Målningen skulle ske vid temperaturer över 5 grader och färgen torkade förhållandevis snabbt.Tidigare har vi använt Biltemas färg och då har det gått åt 3,25 l för en strykning men då har vi oftast valt att måla extra vid vattenlinjen och på fören. Vi målning under stöttorna kunde vi 2017 släppa på båda stöttorna fram  och båda där bak utan att Lina rörde sig.
  • Ladda batterierna: Det är bra om batterierna får ladda ordentligt innan sjösättning.
  • Ring Kalle för att bestämma tid för sjösättningen.