Underhåll

Motorn Frekvens Utfört Kommentar
Oljebyte Varje höst
Oljebytebackslaget
Byte oljefilter
Byte filter
Byte impeller
Riggen
Spänna upp riggen Varje vår
Se över vant, riggbultar m m
Masten
Smörj in med paraffin
Övrigt
Fylla på gasolflaska